Coaching

Professionell coachning för vidareutveckling med
syfte att fokusera just på det som du önskar uppnå.

Företagets huvudinriktning är professionell coachning, vilket bland annat inkluderar karriärcoachning, arbetslivscoachning och coachning för olika slags omställningar.

Är Du in en förändringssituation där Du känner dig i behov av stöd för din fortsatta utveckling och för dina beslut? Exempelvis vid omställningar på
din arbetsplats, ska du stanna kvar eller gå vidare till något nytt?

Befinner Du dig i en livssituation där du behöver hjälp med att förtydliga och konkretisera dina mål?

Vi kan erbjuda stöd i arbetet med att analysera dina val och möjligheter samt ge vägledning för att sätta upp och förverkliga högt ställda men genomförbara målsättningar.

Är Du en chef som vill ha ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare?

Vi hjälper dig att bygga ett positiv och kreativt samarbetsklimat där dina medarbetare kan utvecklas av egen kraft.

Kontakta oss för ett första möte eller för eventuella förfrågningar.