Grupp coaching

Att arbeta i grupp kan vara tungt….

Att vara tillsammans med andra I en grupp kan vara stimulerande, kreativt och skapande. Det kan också vara komplicerat, påfrestande och konfliktfyllt Vi har alla suttit fast i frågor p g a olika åsikter, personliga olikheter, olika värderingar och harvat i ett klimat som inte främjat utveckling, saknat kommunikation, för mycket prestige. Om situation inte löses leder det nästan alltid till konflikt, polarisering, prat om varandra istället för till varandra, rädsla och annat negativt. Detta kommer att påverka omvärldens syn, förtroendet för gruppen, personerna i gruppen men framförallt resultatet. Vi tappar fokus, osäkerhet sprider sig och resultaten utelblir

…men med rätt metod nästan ett nöje men framföralt utvecklande

Att få medlemmarna i en arbetsgrupp att sträva åt samma håll är en förutsättning för att få gruppen/organisationen/verksamheten att nå helt nya nivåer. Effekten blir hög produktivitet, ekonomisk framgång men även personlig tillfredsställelse. När vi coachar en grupp jobbar vi med individernas inneboende resurser och potential och resultatet blir att gruppens sammanlagda potential, förmåga, kapacitet och styrka växer och utvecklas mångfaldigt. Var och en behöver se sin del i helheten men framförallt att ta sitt individuella ansvar. Gruppcoaching kan användas i en välmående grupp med god kommunikation och resulterar där i nya framgångsnivåer men även tillämpas på en grupp som saknar harmoni, sammanhållning och resultat och ger då ännu större effekt.

…och passar för alla olika grupper oavsett storlek

Vilka grupper passsar gruppcoaching på? Svaret på frågan är ledningsgrupper, arbetsgrupper, intressegrupper men egentligen alla gruper, oberoende av storlek, som gemensamt behöver lösa uppgifter eller utveckla verksamheten.

…men det kräver rätt metod och rätt ansats

Vi sätter oss in i situationen, vi fokuserar på hur arbetet i gruppen fungerar och upplevs. Vi belyser situationen med frågor, speglingar, tydliggöranden och andra utmaningar. Resultatet av dessa aktiviteter är att få hela gruppen och dess ingående medlemmar att bli medvetna om de beteenden, mönster och konflikter som skapar situationen som gruppen fastnat i. Vi belyser konsekvenser och byger upp nya alternativa förhållningssätt och får gruppen att utvecklas vidare. Syftet är helt enkelt att få gruppen att bli effektiv och reusltatorienterad genom att individernas potetntial, resurser och välbefinnande fokuseras.

Ni kommer garanterat stärkta och mer sammansvetsade ur ett samarbete med ZoDar AB än ni kan drömma om idag!