Att vara chef kan vara ensamt …

I livet, i min chefsroll på arbetet kan jag:

• fastna i lägen då jag inte riktigt vet hur jag ska komma vidare.
• behöva ett bollplank som lyssnar, frågar och får mig att komma vidare.
• känna ett behov av att utvecklas som människa, ledare eller medarbetare
• vilja ha någon som hjälper och stöttar mig på vägen.
• känner mig ensam - ha svårt att finna någon naturlig samtalspartner kring utmaningar, frågor eller problem
• ha en massa frågor som hela tiden snurrar i huvudet, ständiga energitjuvar, som gör att jag har svårt att koncentrera mig och vara fokuserad
• ibland inte veta vad jag egentligen vill och ibland veta vad de vill men inte hur jag ska komma dit

… men med vår chefscoaching…

får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap; bli en bättre chef/ledare, prioritera bättre och utveckla dig själv som ledare kopplat till både dina medarbetares och organisationens mål och resultat.
Vår chefscoaching är ett effektivt och starkt alternativ till mer traditionella utbildningar i kompetensutveckling och ndividuellt anpassat till din situation och förutsättningar. Vi använder oss av vår egen metodik inspirerad av OBM (Organizational Behavior Management) och 360- gradersmetoden men vi anpassar den varje gång till individens förutsättningar, erfarenhet och mål. Det är en praktisk tillämpning av beteendepsykologi och bygger på grundläggande kunskap om mänskligt beteende och motivation.
Jag som coach utmanar, stöttar och följer dig på resan. I vår coaching tar jag mig tid att verkligen ta reda på vad framgång är för dig. Jag hjälper dig att finna och se till att du använder dina resurser och din potential fullt ut, både personligt och proffesionellt.

…förbättrar ditt ledarskap och stärker din person

…. du kommer garanterat att stärka ditt ledarskap och utvecklas som individ med ett samarbete med ZoDar AB än ni kan drömma om idag.